Rólunk     Aktuális     Megjelent     Előkészületben     Kapcsolat     Regisztráció  
MEGJELENT

 

 
Marquis de Sade
Börtönévek. Naplók, levelek, írások a fogság éveiből
Kovács Ilona fordításában

Bár csaknem a fél életét fogságban töltötte, majd sokáig csupán elmekórtani könyvekben emlegették a nevét, Marquis de Sade (1740 – 1814), ha másért nem, hát az ő nevével részben tévesen – összefort szadizmus miatt, mégsem maradt ismeretlen. Egyesek a perverzitás és a bűn apologétájának tartják, mások a felvilágosodás kíméletlen kritikusának, aki a legtovább merészkedett az emberi természet határainak kitapogatásában. Nevezték szörnyetegnek és mártírnak, hiszen istentagadó reakciósként és az erőszaktól visszariadó forradalmárként a legképtelenebb ellentmondásokat egyesítette magában, ami ugyanakkor lehetővé tette számára, hogy profetikus előképét nyújtsa a XX. század vészkorszakainak.

Nem véletlen, hogy mindenki igyekezett megfeledkezni műveiről, de még a létezéséről is. Halála után, amikor egy életrajzi lexikon az S betűhöz közeledett, kisebbik fia azért könyörgött a szerkesztőnek, hogy az apja nevét hagyja ki a készülő kötetből… Egészen a XX. századig kellett várni, hogy a szürrealisták felfedezzék az általuk „isteninek” látott márkit, és központi alakjává válják Bataille, Klossowski, Blanchot vagy Barthes gondolatvilágának.

...folytatás

„Sade levelezése a börtönben ülő rabé. Az a funkciója, hogy biztosítsa a túlélés érzelmi és anyagi előfeltételeit; ebből a szempontból Sade-nak, tulajdon kifejezésével élve, csakugyan a levelezés az »egyetlen horoszkópja«… Ezek a levelek szélsőségesen változó hangulatairól éppúgy tudósítanak, mint eltökéltségéről, márpedig ő, minél mostohább vele a sors, annál eltökéltebb.”

Chantal Thomas

...folytatás
Bolti ár: 3190 Ft
Internetes ár: -20%
(2550 Ft)
megrendel
images/bemutato.pdf

 

 

 
E. M. Cioran
Könnyek és szentek
Karácsonyi Zsolt fordításában

„Páratlan perverzió a szentség” – írja E. M. Cioran (1911 – 1995) ebben a könyvében, amely 1937-ben csupán magánkiadásban jelenhetett meg hazájában. Kiadója ugyanis visszautasította, mondván: Isten segedelmével szerezte a vagyonát, így nem kíván összeveszni vele. Barátai – Mircea Eliade is – hevesen bírálták, édesanyja pedig azt írta neki: „Ilyen könyvet csak a szüleid halála után lett volna szabad nyilvánosságra hoznod.” Cioran azt válaszolta, mélységesen vallásos műről van szó, sőt: az egyetlen vallásos könyvről, amelyet valaha is a Balkánon írtak. „Túlzás volt ez a javából – emlékszik vissza később –, bár ha jobban belegondolunk…”

És valóban nem volt teljesen téves ez a túlzás, mivel a Könnyek és szentek „fordított himnusz”, egy válság, a blaszfémia és a vallási nosztalgia közötti meghasonlottság gyümölcse – negatív teológia.

...folytatás

„Gúnyt űzött saját halálából, az életből, Istenből, mindenből. Talán csak Bachból és Mozartból nem”

Fejtő Ferenc

„Cioran lehetetlen létállapotokról ír, elgondolhatatlan gondolatokról. Cioran jellemző módon ott kezd el egy esszét, ahol más író abbahagyná. Az ő írásai azok közül valók, melyek azon olvasóknak szólnak, akik… már ismerik mondanivalóját; akik már maguk is szembesültek ezekkel az örvénylő gondolatokkal”

Susan Sontag

...folytatás
Bolti ár: 2900 Ft
Internetes ár: -20%
(2300 Ft)
megrendel
images/bemutato.pdf

 

 

 
Gilles Deleuze - Félix Guattari
KAFKA. A kisebbségi irodalomért
Karácsonyi Judit fordításában

A francia 1968 egyik szimbolikus eseménye Gilles Deleuze (1925-1995) filozófus és Félix Guattari (1930-1992) pszichoanalitikus találkozása, majd az e barátságból születő közös alkotás -skizoanalízis-, amely az 1972-ben megjelent Anti-Œdipe című műtől az utolsó közösen szignált 1991-es könyvig -Qu’est-ce que la philosophie?- tart, közte olyan jelentős írásokkal, mint a rizóma 1980-as geofilozófiai traktátusa a Mille plateaux bevezetőjeként. E közel két évtizedes együttalkotás második kötetét tartja most kezében a magyar olvasó.

Deleuze és Guattari KAFKA. A kisebbségi irodalomért című könyve nem kizárólag a vájt fülű Kafka-szakértőknek szól: mindenki felszabadultan forgathatja, akinek fontos a gondolkodás.

...folytatás

„Következésképpen a kisebbségi nem bizonyos irodalmak jelzője, hanem minden olyan irodalom forradalmi feltételeit jelöli, amely a nagynak (vagy intézményesítettnek) nevezett irodalmon belül létezik. Annak is, aki szerencsétlenségére nagy irodalommal rendelkező országban született, úgy kell írnia saját nyelvén, mint ahogy a cseh zsidó ír németül vagy az üzbég oroszul.Úgy kell írnia, mint egy gödrét kaparó kutya vagy odúját ásó patkány. Ehhez ráadásul még meg kell találnia saját alulfejlett pontját, saját tájnyelvét, saját harmadik világát, saját sivatagát.”

...folytatás
Bolti ár: 2500 Ft
Internetes ár: -20%
(2000 Ft)
megrendel
images/bemutato.pdf

 

 

222  
Otto Weininger
Notesz – Levelek egy baráthoz
Hernádi Miklós fordításában

Egy éjszaka müncheni hotelszobámban álmatlanul forgolódtam. Kutyaugatást hallottam. Még egyetlen kutyát sem hallottam ilyen borzalmasan ugatni. Csakis fekete kutya lehetett. Ő volt a Gonosz. Harcra keltem vele. A lelkemért harcoltam. Ezen az éjszakán rettegésemben szétharaptam az ágypárnát. Ezen az éjszakán tudtam meg, hogy gyilkos vagyok. Ezért kell magamat megölnöm!"

- Otto Weininger (1880-1903) szavai ezek, akinek nevét egyetlen életében megjelent kötete, a híres-hírhedt Nem és jellem, illetve a nem sokkal műve megjelenése után, alig több mint huszonhárom évesen elkövetett öngyilkossága tette ismertté. Könyvét és személyét máig kárhoztatják: tanulmányok tucatjai elemzik antifeminizmusát - vagy egyenesen "nőgyűlöletét" .....

...folytatás

"Igaz, hogy fantasztikus, de óriási és fantasztikus. Nem szükséges, talán nem is lehetséges egyetérteni vele, de a nagysága éppen abban áll, amivel nem értünk egyet. Ez az óriási hiba az, ami nagy benne."

Ludwig Wittgenstein

"Weiningernél a szédítő túlzások kápráztattak el, határtalansága a tagadásban, a józan ész elutasítása, halálos rendíthetetlensége, az abszolút álláspont hajszolása, rögeszméje, hogy érvelését elvezeti addig a pontig, míg az elpusztítja önmagát, és lerombolja az épületet, amelynek részét alkotja."

E. M. Cioran

...folytatás
Bolti ár: 2800 Ft
Internetes ár: -20%
(2240 Ft)
megrendel