Egy gondolat a könyvből


„Különös író. Nála jobban senki sem ismeri ezt a mi zavaros korunkat meg a kor problémáit. Pedig nem tartozik a felkapott értelmiségiek sorába. Hogy kicsoda valójában? Nem tudjuk, és talán nem is fogjuk megtudni soha. Caraco független gondolkodó, aki hátat fordít a dicsőség meg a pénz hajszájának, és egyetlen politikai pártnak, egyetlen irodalmi irányzatnak vagy társadalmi csoportnak sem szószólója”

Richard Garzarolli

„A világgyűlölet a hivatásom - írta Caraco. Könyveit reménytelenség, pesszimizmus és nőgyűlölet jellemzi. Még a leghalványabb remény sem pislákol ezekben a sötét írásokban. Mivel véleménye szerint a remény nem egyéb közönséges önámításnál, szenvtelen megfigyelője a rasszizmus, a fanatizmus meg a rendpártiság lassú térnyerésének, a humanizmus teljes kudarcának.”

Lydie Salvayre

„Rendkívül gazdag életműve, ellentmondásossága, intései, szitkozódó átkai, meggyőződése, hogy a történelem végül is igazat fog neki adni; sajátos humora és kétségbeesése, amely elválaszthatatlan írásainak nyelvi szépségétől; hol rátarti, hol szánalmat keltő tébolya, rögeszméinek hálója, amelybe néha ő maga is belegabalyodik; fukarsága és kisszerűsége mind-mind közrejátszik abban, hogy írásainak kedvelői nemigen tudnak szabadulni a varázsától.”

Louis Nucéra

Vissza a vásárláshoz